วิสัยทัศน์ กองพลทหารราบที่ ๕
" กองพลทหารราบที่ ๕ เป็นองค์กรชั้นนำ ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณธรรม เป็นผู้นำในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อตอบสนองในทุกภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "
    
เมนูหลัก
    หน้าแรก
    ประวัติหน่วย
    ผู้บังคับบัญชา
    เว็บบอร์ด
    ติดต่อเรา
นขต.พล.ร.5
กรมทหารราบที่ 5
ร.5 พัน 1
ร.5 พัน 2
ร.5 พัน 3
กรมทหารราบที่ 15
ร.15 พัน 1
ร.15 พัน 2
ร.15 พัน 4
กรมทหารราบที่ 25
ร.25 พัน 1
ร.25 พัน 2
ร.25 พัน 3
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
ป.พัน 5
ป.พัน 15
ป.พัน 25
ป.พัน 105
กองพันทหารม้าที่ 16
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพันทหารสื่อสารที่ 5
กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 5
กอง สพบ.พล.ร.5
กอง พธ พล.ร.5
ร้อย.บก.พล.ร.5
ร้อย.สห.พล.ร.5
ร้อย.ม(ลว).5
ร้อย.ลว.ไกล.5
ข่าวสาร
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ข่าวสด
คมชัดลึก | มติชน | ผู้จัดการ
Link ที่น่าสนใจ
รัฐบาลไทย 
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
สาระน่ารู้กองทัพบก
ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕
Link กรมฝ่ายเสนาธิการ ทบ.
กรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.)
กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.)
กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.)
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (กบ.ทบ.)
กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.)
Link กรมฝ่ายยุทธบริการ ทบ.
กรมการทหารช่าง (กช.)
กรมการทหารสื่อสาร (สส.)
กรมสรรพวุธทหารบก (สพ.ทบ.)
กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.)
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)
กรมแพทย์ทหารบก (พบ.)
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.)
     ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการฝึกปี 56
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส.
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย ของ ป.พัน.15
ประกาศสอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมสายช่าง ส่วนที่2
ประกาศสอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมสายช่าง ส่วนที่1
ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ปี 2557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุปรับปรุงถนน ปี ๒๕๕๗
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงถนน วงเงิน 2,745,568 บาท
ประกาศร่างขอบเขตงานซื้อวัสดุปรับปรุงถนนภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
การสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนและห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๗ จานวน ๑ หลัง
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จานวน ๕ หลัง ราคา ๒,๕๒๑,๗๐๐ บาท
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร  ของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่   ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร   อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ประจำปี ๒๕๕๗   จำนวน  ๑ หลัง

ร่างขอบเขตงาน โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ภายในค่าย เทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   งบประมาณ ๒,๕๒๑,๗๐๐ บาท

ประกาศสอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม สิ่งอุปกรณ์สายช่าง วงเงิน 463,135 บาท
ประกาศสอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม สิ่งอุปกรณ์สายช่าง วงเงิน 428,976 บาท
ประกาศสอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม สิ่งอุปกรณ์สายช่าง วงเงิน 357,480 บาท
ประกาศสอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม สิ่งอุปกรณ์สายช่าง วงเงิน 343,181 บาท
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ วงเงิน 720,000 บาท
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ วงเงิน 630,000 บาท
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ วงเงิน 560,000 บาท
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ วงเงิน 480,000 บาท
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
puppies
Copyright ©2009 ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
โทร. 0-7549-5074 ต่อ 45217    E-mail : g6_5infdv@hotmail.com